Senyals Públics: Apunts sobre Intervencions Artístiques a L’Espai Urbà

Senyals Públics: Apunts sobre Intervencions Artístiques a L’Espai Urbà

Author: Carles Guerra and others

Exhibition Catalog

Patronat Municipal de Cultura, 1999

Catalog for the Exhibition “Senyals Públics: Apunts sobre Intervencions Artístiques a L’Espai Urbà” (Public Signals: Notes on Artistic Interventions in Urban Space).

ISBN: 84-95127-43-1